سامانه آموزش مجازی

جهت استفاده از سامانه آموزش مجازی، در ابتدا اپلیکیشن های مورد نیاز را دانلود کنید و سپس با استفاده از راهنمای آموزش وب کنفرانس تمام مراحل نصب و راه اندازی را به  صورت مرحله به مرحله دنبال کنید.

شماره تلفن جهت تماس ضروری: ۰۸۶۴۲۳۴۱۰۵۵ - ۰۸۶۴۲۳۴۱۰۵۳ -  ۰۸۶۴۲۳۴۱۰۰۵

لازم بذکر است دانشجویان محترم تا اطلاع ثانوی به هیچ وجه مراجعه حضوری به دانشگاه نداشته باشند.

لینک ورود به سامانه مجازی